Ipinaskil ni: 4a2010treeplanting | Pebrero 15, 2010

Tree Planting-Mga Larawan

Advertisements
Ipinaskil ni: 4a2010treeplanting | Pebrero 1, 2010

May Plano Na! (Mga Detalye Para sa Araw ng Pagtatanim)

Ano: Pagtatanim ng mga Puno

Kailan: Sabado, 6 Pebrero 2010

Saan: Daanang C-5, Industrial Valley, Marikina (Maraming puno ang nawala dahil sa Ondoy)

Oras: 8-10 AM

Dadalhin:Kamera para sa dokumentasyon (Maaari rin magdala ng damit pambihis, mga kagamitang panghukay, twalya, atbp.)

Kasuotan: Puting t-shirt/PE shirt + maong

Meeting Place at 8AM 

Office of Mr. Ricky Baguipo
Assistant to the Chief of the Parks Development Office

Engineering Bldg, 2/F
Aquilina cor. Gil Fernando Avenue
Sto. Nino, Marikina City (past the market, before Markinton, left side)
Tel# 475-4720

ANG BAWAT MIYEMBRO NG GRUPO AY MAGBIBIGAY NG DALAWANG DAANG PISO (PHP 200.00) UPANG MAKAPAGBIGAY NG DALAWANG PUNONG NARRA O ACACIA. ANG MGA PUNO AY MAYROON NANG TANGKAD NG 4-5 FT. ANG OPISINA ANG SIYANG MAGDADALA NG MGA PUNO, MAGHUHUKAY NG BUTAS NA TATANIMAN, AT MANINIGURADONG MAY WATER TANKER SA LUGAR SA ARAW NA IYON.

 

OKAY NA GUYS!

Ipinaskil ni: 4a2010treeplanting | Enero 20, 2010

Sulatin

Para sa klase sa Filipino, maaaring ang paggawa ng sulat sa opisinang Parks Development Office ng Marikina ang bilangin ni SerPao bilang sulatin.

Ang nilalaman:

1) Sino ang grupo, at ano ang mga layunin ng grupo?

2) Bakit may pangangailangang magtanim ng mga puno?

3) Bakit Marikina ang piniling lugar ng grupo? (Maaaring sabihin na ang Marikina ang pinakanatamaang lugar ng Ondoy. Maaari ring sabihin na dahil ang paaralang pinupuntahan natin sa TD ay nasa Kalumpang, Marikina rin.)

4) Ano ang balak gawin ng grupo? Ilang puno ang mabibili ng grupo at ilan ang matatanim natin mismo?

5) Pasasalamat para sa pagtanggap ng ating handog.

Engr. Salome Aquino

Chief, Park Developments Office

Marikina City

Ipinaskil ni: 4a2010treeplanting | Enero 20, 2010

Karagdagang Detalye Para sa Mismong Pagtatanim

1) Ayon kay Ricky, tagapag-ugnay ng Parks Development Office ng Marikina, kailangan natin siyang kausapin isang linggo bago ang araw ng pagtatanim upang maihanda na niya at ang mga kasamahan niya ang lahat ng kakailanganin sa araw na iyon. (Contact Number: 475-47-20)

2) Ang Maitatanim: Mga punong mahogany/narra/molave/acacia na may taas na ng 4-5 feet para magiging mas madali ang  pagpapaliaki nito.

3) Bumili na lang tayo ng mga punong ito mula sa opisina na mismo! 5 ft. ng narra/acacia = Php 100.00 bawat isa. 4 ft ng mahogany = Php 75.00 ang bawat isa. Hindi na magiging problema ang transportasyon ng mga punong ito dahil ang opisina na mismo ang mamamahala sa pagdala nito sa lugar ng pagtatanim.

4) Ang bibilhin ng BAWAT miyembro ng grupo: Dalawang punong acacia/narra, puwes, magbibigay ng Php 200.00 ang bawat miyembro ng grupo.

5) Mga Dadalhin: Panghukay, mga glab, kamera para sa dokumentasyon, uniporme para sa mga tatanim (hal. puting pananamit at maong)

6) Ang gagawin: Sabi ni Ricky na ang opisina na nila ang bahala sa paghuhukay ng mga butas sa lupa sa lugar na tataniman natin. Tayo mismo ang bubuhat ng mga puno, maglalagay ng mga puno sa butas, at magbabalik ng lupa sa mga butas.

MARAMING SALAMAT! GO! GO! GO!

Ipinaskil ni: 4a2010treeplanting | Enero 20, 2010

Tagumpay!

Nakahanap na ang aming grupo ng isang opisinang tatanggap sa aming handog sa lipunan!

Sino: Parks Development Office Marikina (Tagapag-ugnay: Ricky, kalihim ng pinuno ng opisina)

Saan: Ang lugar sa Marikina na katabi ang Riverbanks. (Ang lugar na ito ang nawalan ng napakaraming puno noong Bagyong Ondoy.)

Kailan: Hinihiling ni Ricky, isang umaga tuwing isang Sabado. (Ayon sa pinag-usapan ng mga miyembro ng grupo, malamang-lamang Sabado, 6 Pebrero 2010, ang magiging araw ng pagtatanim.)

SUSNOD ANG IBA PANG MGA DETALYE!

Ipinaskil ni: 4a2010treeplanting | Enero 20, 2010

Pangangampanya

Sa aming paghahanap ng mga grupong maaaring maging mga isponsor ng aming grupo, nakahanap kami ng mga artikulo sa dyaryo na mayroong mga contact number ng mga grupong ito.

Nasa ibaba ang mga nahanap namin. Ang isa ay ukol sa proyekto ni G. Joey de Venecia, ang Billion Trees Movement. Ang ikalawa ay halos isang listahan ng mga organisasyon na tanging nagtataguyod ng mga isyung pangkalikasan.

Ang pakikipag-usap ay ginawa ng aming grupo sa katagalan ng isa’t kalahating linggo: mula 8 Enero 2010 hanggang 19 Enero 2010. Ngunit ang aming natutunan: MARAMING GRUPO ANG NAIILANG TUMULONG SA PAGTATANIM NG MGA PUNO, LALUNG-LALO NA KUNG PALAPIT NA ANG PANAHON NG TAG-INIT. (Para sa mga interesadong gumawa rin ng mga proyekto tulad ng sa aming grupo, malamang mas magiging matagumpay ang pakikipag-usap sa mga grupong ito kung Hulyo o Agsoto na.)

Ipinaskil ni: 4a2010treeplanting | Enero 17, 2010

Ang pangangailangan: Bagyong Ondoy

Noong 26 Setyembre 2009, ang pinakamatinding baha na nakita ng Pilipinas sa mahigit sa apatnapu’t dalawang taon ay naganap. Nakilala ang bagyo bilang Bagyong Ondoy, at ito’y nagdulot ng pagkamatay ng libu-libong mga kapwa tao. Ang mga larawan sa baba ay mga litratong nakuha noong araw na iyon.

Sinabi natin na ang pagbaha’y nagaganap dahil sa matinding kakulangan ng mga puno sa mga lugar na nangangailangan ng mga ito. Ayon sa mga siyentista, ang isang puno’y may kakayahang sumipsip ng mahigit sa limang litro ng tubig sa isang araw.

Isipin niyo ang pagbabagong maidudulot ng isang puno. Ngayo’y pag-isipan ang pagbabagong madudulot ng mahigit sa isang daang puno. 

Posibleng-posible na mangyayari ulit isang araw ang isang bagyong kasingsidhi, o kaya mas malala pa, sa Bagyong Ondoy. Bilang mga Pilipino, bilang mga tao, papayagan ba dapat nating maulit ang kasaysayan?

History can repeat itself. But for now, history MUST NOT repeat itself.

Ipinaskil ni: 4a2010treeplanting | Enero 17, 2010

Mga iba’t ibang kumite ng aming mga grupo

Para sa mas maayos na pagpapatakbo ng aming mga proyekto, mayroon pa kaming mga grupo sa loob ng aming grupo. Ang mga mas maliliit na grupo na ito’y mga kumiteng nakapokus sa pagtupad ng espesipikong bahagi ng kabuuang proyekto.

 • Fundraising 
 •  Mamamahala sa pagkalap ng mga donasyon, o paghahanap ng paraan upang mahikayat ang mga indibidwal o grupo na makatulong sa proyekto sa kahit mga munting paraan. Maaaring kausapin ang mga grupo sa telepono, pagsusulat, etc. Maaari rin ang mga gawaing kasingsimple ng paglapit sa mga kapitbahay at paghihikayat sa mga ito.

 

 • Finance-
 • Ang mga kakalap ng datos at tala ng mga naipong pera, mga nagastos sa mga adbertisment, at pagkukuwenta ng mga gastusin ng pagtatanim. 

 

 • Promotions- 
 • Paggawa ng mga paskil ng pagtatanim, paggawa ng mga anunsyo sa sistemang PA, atbp. upang dumami ang nakaaalam ukol sa gawain.
 • Tree-Planting-
 • Ang grupong mamamahala sa pagtatanim ng mga puno mismo. 
Ipinaskil ni: 4a2010treeplanting | Enero 17, 2010

Mga layunin ng aming grupo

Ang mga sumusunod ay ang mga tiyak na gustong maabutang mga adhikain ng aming grupo:

 1. Itaguyod at ipabatid sa mga maraming tao ang kahalagahan ng pagtatanim ng puno sa pamamagitan ng adbertisment. (Promotion)
 2. Hikayatin at kumbinsihin ang mga pribadong indibidwal, at mga samahang may kinalaman sa kapaligiran, ang magtulong sa proyekto ng 4A sa pamamagitan ng donasyon, pag-iisponsor, etc. (Sponsorship)
 3. Makapagkalap ng mga pondo at itala ang datos ukol ditto. (Accounting)
 4. Gamitin ang naipong pondo upang makabili ng mga ‘di magastos na mga buto ng halaman upang ang mga ito’y matanim sa mga lugar na nangangailangan ng mga puno. (Tree Planting)
Ipinaskil ni: 4a2010treeplanting | Enero 17, 2010

Mga kasapi ng aming grupo

Ang mga sumusunod ay ang mga mag-aaral ng 4A 2010 na kasapi ng aming grupo.

1) Abano, Robert                       11) Dial, Mig

2) Adalem, RJ                            12) Fernando, Henry

3) Baladad, Benjie                     13) Gonzales, Kyle

4) Barraquias, Vincent            14) Guzman, Dan

5) Binamira, Dabz                    15) Guzman, Ricky

6) Conel, Gio                              16) Nadela, Ise

7) Cruz, Chino                            17) Pang, Kris

8 ) Cuartero, Riel                        18) Sanchez, Arion

9) de Guzman, Jarvey               19) Sanchez, FJohn

10) de Leon, Luigi                     20) Yusingco, Iking

Older Posts »

Mga Kategoriya